Veelgestelde vragen

Wat zijn de tarieven bij ODS?
De tarieven van het door jou gekozen abonnement vind je op de website onder het aanbod van de desbetreffende vitaliteitsaanbieder. ODS brengt daarnaast GEEN extra kosten in rekening.

Wat zijn de openingstijden van ODS?
ODS is van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00. Voor vragen zijn we ook via mail, info@ods-sport.nl,  bereikbaar van maandag tot en met donderdag.

Kan ik alleen via mijn werkgever meedoen?
Ja, alleen als je werkgever is aangesloten bij ODS, kunt jij, je partner en thuiswonende kinderen tot 22 jaar, via ODS met korting gebruik maken van de aangesloten vitaliteitsaanbieders. Ook als je partner werkzaam is bij een van onze aangesloten bedrijven, kun je gebruik maken van het ODS vitaliteitsaanbod.

Ik heb al een fitnessabonnement; kan ik dit ook via ODS laten lopen?
Als jouw sportschool bij ODS is aangesloten, kun je de sportschool verzoeken om je huidige abonnement om te zetten naar een ODS abonnement. 

Wat moet ik doen als het zwembad aangeeft dat de foto op de ODS pas verouderd is?
Stuur een email met een recente foto naar info@ods-sport.nl. Je ontvangt binnen enkele werkdagen een nieuwe ODS pas. Stuur een foto van je kapot geknipte pasje naar info@ods-sport.nl of stuur je oude ODS pasje naar: ODS, Postbus 1199, 6160 BD Geleen

Hoe kan ik lid worden van ODS?
Je gaat naar onze website www.ods-sport.nl. Onder ‘leden’ vind je de inschrijfpagina.

Hoe kan ik een gezinslid toevoegen?
Dat kan via de ODS portal. Als jezelf lid bent kun je daar inloggen en een gezinslid toevoegen.

Een andere mogelijkheid is dat je ons een email stuurt naar info@ods-sport.nl. Vermeld daarin:
– Naam
– Geboortedatum
– Keuze sport
– En voeg een recente foto toe voor het ODS pasje
Na ontvangst van de bovenstaande gegevens, maken wij een ODS pas aan. Binnen enkele dagen ontvang je de ODS pas per post.

Ik ben mijn ODS ledenpas verloren, wat nu?
Neem dan contact met ons op via telefoon : 046-4106236 of per email: info@ods-sport.nl. Na registratie van het nummer van je verloren pas, maken wij zo spoedig mogelijk een nieuwe pas voor je aan.

Ik wil een adreswijziging doorgeven, hoe kan ik dit regelen?
Stuur dan een mail naar info@ods-sport.nl met daarin het oude en het nieuwe adres. Per post aanleveren kan ook: ODS, Postbus 1199, 6160 BD  Geleen 

Ik ga uit dienst; wat gebeurt er met mijn abonnement?
Zodra je weet dat je uit dienst gaat, moet je dit melden bij ODS. Dat kan via telefoon (046-4106236) of mail (info@ods-sport.nl). Je lidmaatschap wordt dan beëindigd of overgesloten naar je nieuwe werkgever (als die tenminste bij ODS is aangesloten).

Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen, hoe kan ik dit regelen?
Je kunt dat per mail doen via info@ods-sport.nl. Je ontvangt dan een nieuwe incassomachtiging per email. Gelieve de machtiging ingevuld en ondertekend per email (info@ods-sport.nl) of per post naar ons terug te sturen: ODS, Postbus 1199, 6160 BD Geleen.

Waar dient een pasfoto voor het ODS pasje aan te voldoen?
Het hoeft geen officiële pasfoto te zijn volgens de richtlijnen van een ID-kaart of pasfoto. Je kunt een foto maken met je mobiele telefoon waarop je duidelijk herkenbaar staat. Mail die foto dan naar: info@ods-sport.nl en vermeld er je naam, lidmaatschapnummer en geboortedatum bij.

Kan ik een abonnement afsluiten voor een periode korter dan één jaar?
Nee, een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één jaar.

Hanteert ODS een opzegtermijn?
Ja, er geldt een opzegtermijn van één maand, ingaande op de laatste dag van de maand van opzegging.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen/beëindigen?
Geef ons, bij voorkeur per mail, door per wanneer je je lidmaatschap wilt opzeggen en je reden. Mail je naam, lidmaatschapnummer en geboortedatum naar info@ods-sport.nl. Bellen kan op 046-4106236. We spreken dan telefonisch met je door wat je moet doen met het pasje. Tevens moet je je opzegging melden bij de vitaliteitsaanbieder waar je een abonnement hebt lopen.

Kan ik mijn lidmaatschap ook tussentijds opzeggen/beëindigen?
Indien een van onderstaande situaties zich voordoen, mag het lidmaatschap tussentijds beëindigd worden:

– Overlijden
– Echtscheiding (dan geldt dit alleen voor de partner van het financieel lid)
– Verhuizing buiten de regio
– Uitdiensttreding bij de werkgever
– Jaarlijkse indexering is geen reden voor opzegging. Tussentijdse prijsverhogingen zijn dat wel.

Moet ik inschrijfgeld, borg  of administratiekosten betalen?
Bij het aangaan van een ODS lidmaatschap kan door de sportschool mogelijk inschrijfgeld, of borg t.b.v. een pas of clubkey in rekening worden gebracht. Dit wordt rechtstreeks door de sportschool geïnd.

Kan ik mijn abonnement pauzeren?
Bij langdurige ziekte, blessure, operatie of zwangerschap bestaat de mogelijkheid om, na overleg met de sportschool en Stichting ODS, het lidmaatschap tijdelijk te pauzeren.

Kan ik mijn lidmaatschap wijzigen?
Stuur een mail naar info@ods-sport.nl met  naam, adres, woonplaats en lidmaatschapsnummer. Zet daarin wat de wijzigingen zijn. Wij verwerken de wijziging dan. 
Wil je het bestaande abonnement omzetten naar een nieuw abonnement, dan kan dat nadat het jaarcontract is verlopen.
Je kunt te allen tijde een nieuw abonnement toevoegen aan je bestaande abonnement. Het nieuwe abonnement gaat in per eerstvolgende maand.
Als een abonnement wordt toegevoegd aan je pas of er wordt een abonnement beëindigd, dan krijg je een nieuwe pas.

Als ik voor de pensioengerechtigde leeftijd stop met werken en daarna met pensioen ga, kan ik dan in die tussenperiode toch ODS lid blijven onder de gunstige voorwaarden?
Als medewerkers uit dienst gaan, ongeacht de rede, vervalt het ODS lidmaatschap. Besluit de werkgever, ondanks het voortijdig verlaten van de organisatie, dat de medewerker recht heeft op een verlenging van het ODS dienstenaanbod (sporten en evenementen), dan dient de werkgever dit schriftelijk kenbaar te maken bij ODS. De werkgeversbijdrage blijft dan aangerekend aan de werkgever. Dit kan maandelijks of in een keer voor de volledige periode.

Hoe wordt het abonnementsgeld geïnd?
Je werkgever heeft een keuze gemaakt uit een van de twee onderstaande opties:
– Jouw abonnement wordt door je werkgever ingehouden op je salaris.
– Jouw abonnement wordt maandelijks automatisch van je privé-rekening geïncasseerd waarvoor je een machtiging ondertekent.

Kan ik zelf kiezen hoe de contributie wordt geïnd?
Nee, dit wordt door je werkgever bepaald.

Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen, hoe kan ik dit regelen?
Dat kun je per mail doen: info@ods-sport.nl.
Je krijgt dan een nieuwe incassomachtiging per e-mail. Gelieve die machtiging ingevuld en ondertekend per email of per post te terug te sturen naar ODS.

Wanneer wordt de contributie geïncasseerd?
De contributie wordt maandelijks achteraf geïncasseerd vanaf de startdatum van je lidmaatschap. Voorbeeld: bent je lid geworden in de maand april. Dan zullen wij het abonnementsgeld rond de 25ste april van je rekening incasseren. Wij incasseren altijd het abonnementsgeld van de lopende maand.