Veelgestelde vragen

Wat zijn de tarieven bij ODS?
U betaalt de contributie die vermeld staat bij de gekozen sport. ODS brengt geen aparte contributie in rekening.

Wat zijn de openingstijden van ODS?
ODS is van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00. 

Kan ik alleen via mijn werkgever meedoen?
Ja, alleen als uw werkgever is aangesloten bij ODS, kunt u via ODS met korting sporten of als uw partner werkzaam is bij een van onze aangesloten bedrijven.

Ik heb al een fitnessabonnement; kan ik dit ook via ODS laten lopen?
Als het betreffende sportinstituut bij ODS is aangesloten, kunt u hen verzoeken  om uw huidige abonnement om te zetten naar een ODS abonnement. 

Wat moet ik doen als het zwembad aangeeft dat de foto op de ODS pas verouderd is?
Stuur een email met een recente foto naar info@ods-sport.nl. U ontvangt binnen enkele werkdagen een nieuwe ODS pas.
Tevens dient u de oude ODS pas retour te sturen naar:

Postbus 1199
6160 BD Geleen

Hoe kan ik lid worden van ODS?
U kunt zich digitaal inschrijven via onze website www.ods-sport.nl. U gaat naar leden en dan naar digitaal aanmelden. 

Hoe kan ik een gezinslid toevoegen?
U kunt een email sturen naar info@ods-sport.nl. Vermeld in de email de onderstaande gegevens:
– Naam
– Geboortedatum
– Keuze sport
– Recente foto
Na ontvangst van de bovenstaande gegevens, maken wij een ODS pas aan. Binnen enkele dagen ontvangt u de ODS pas per post.

Ik ben mijn ODS ledenpas verloren, wat nu?
U kunt telefonisch: 046-4106236 of per email: info@ods-sport.nl contact met ons opnemen. Na registratie van het nummer van uw verloren pas, maken wij zo spoedig mogelijk een nieuwe pas voor u aan.

Ik wil een adreswijziging doorgeven, hoe kan ik dit regelen?
U kunt een email sturen naar info@ods-sport.nl met daarin het oude en het nieuwe adres. Of stuur de wijziging per post naar Postbus 1199, 6160 BD  Geleen 

Ik ga uit dienst; wat gebeurt er met mijn abonnement?
Zodra u weet dat u uit dienst gaat, moet u dit melden bij ODS.

Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen, hoe kan ik dit regelen?
U kunt telefonisch: 046-4106236 of per email: info@ods-sport.nl contact met ons opnemen.

U ontvangt dan een nieuwe incassomachtiging per email. Gelieve de machtiging ingevuld en ondertekend per email of per post te retourneren.

Waar dient een foto aan te voldoen?
U hoeft geen pasfoto aan te leveren. U kunt er ook voor kiezen een foto met u mobiele telefoon te maken. U kunt de foto digitaal naar ons versturen: info@ods-sport.nl.

Kan ik een abonnement afsluiten voor een periode korter dan één jaar?
Nee, een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één  jaar. Na dat jaar kan het lidmaatschap maandelijks opgezegd worden, waarbij een opzegtermijn van één maand wordt gehanteerd.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen/beëindigen?
Stuur een brief met naam, adres, woonplaats en het lidmaatschapsnummer van de betreffende persoon voor wie de opzegging/beëindiging geldt, samen met de reden van opzegging en uw ODS pas retour naar:

Postbus 1199
6160 BD Geleen

Na ontvangst van het lidmaatschapspasje kan de beëindiging van uw lidmaatschap worden verwerkt.  U dient hierbij rekening te houden met een opzegtermijn van één maand. Tevens dient u uw opzegging kenbaar te maken bij het betreffende sportinstituut.

Kan ik mijn lidmaatschap ook tussentijds opzeggen/beëindigen?
Indien een van onderstaande situaties zich voordoen, mag het lidmaatschap tussentijds beëindigd worden:

– Overlijden
– Echtscheiding (dan geldt dit alleen voor de partner van het financieel lid)
– Verhuizing buiten de regio
– Uitdiensttreding bij de werkgever
– Bij tussentijdse prijsverhogingen door sportaanbieders.

Uitzondering hierbij is het fitness abonnement van Fit4free en het ski abonnement van Snowworld, hierbij wordt per geval bekeken naar de situatie.

Hanteert ODS een opzegtermijn?
Ja, er geldt een  opzegtermijn van één maand, ingaande op de laatste dag van de maand van opzegging.

Moet ik inschrijfgeld, borg  of administratiekosten betalen?
Bij het aangaan van een ODS lidmaatschap kan door de sportschool mogelijk inschrijfgeld, of borg t.b.v. een pas of clubkey in rekening worden gebracht. Dit wordt, met uitzondering van Fit4Free, rechtstreeks door de sportschool geïnd.

Kan ik mijn abonnement opschorten of deactiveren?
Bij langdurige ziekte of zwangerschap bestaat de mogelijkheid om, na overleg met de sportschool en Stichting ODS, het lidmaatschap te deactiveren.

Kan ik mijn lidmaatschap wijzigen?
Stuur een brief met  naam, adres, woonplaats en lidmaatschapsnummer van de betreffende persoon voor wie de wijziging geldt, samen met de gewenste wijziging en de  ODS pas retour naar:

Postbus 1199
6160 BD Geleen

Wij verwerken uw wijziging en u ontvangt een nieuwe ODS pas.

Wilt u het bestaande abonnement omzetten naar een nieuw abonnement, dan kan dat nadat het jaarcontract is verlopen.

U kunt te allen tijde een nieuw abonnement toevoegen aan uw bestaande abonnement. Het nieuwe abonnement gaat in per eerstvolgende maand.

Als ik voor de pensioengerechtigde leeftijd stop met werken en daarna met pensioen ga, kan ik dan in die tussenperiode toch ODS lid blijven onder de gunstige voorwaarden?

Als medewerkers uit dienst gaan, ongeacht de rede, vervalt het ODS lidmaatschap. Besluit de werkgever, ondanks het voortijdig verlaten van de organisatie, dat de medewerker recht heeft op een verlenging van het ODS dienstenaanbod (sporten en evenementen), dan dient de werkgever dit schriftelijk kenbaar te maken bij ODS. De werkgeversbijdrage blijft dan aangerekend aan de werkgever. Dit kan maandelijks of in een keer voor de volledige periode.

Hoe wordt de contributie geïnd?
Uw werkgever heeft een keuze gemaakt uit een van de onderstaande opties:
– Uw contributie wordt door uw werkgever ingehouden op uw salaris.
– Uw contributie wordt middels door u ondertekende machtiging per automatische incasso rechtstreeks van uw bankrekening ingehouden.

Kan ik zelf kiezen hoe de contributie wordt geïnd?
Nee, dit wordt door uw werkgever bepaald.

Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen, hoe kan ik dit regelen?
U kunt telefonisch: 046-4106236 of per email: info@ods-sport.nl contact met ons opnemen.

U ontvangt dan een nieuwe incassomachtiging per email. Gelieve de machtiging ingevuld en ondertekend per email of per post te retourneren.

Wanneer wordt de contributie geïncasseerd?
De contributie wordt maandelijks achteraf geïncasseerd vanaf de startdatum van uw lidmaatschap. Voorbeeld: bent u lid geworden in de maand april. Dan zullen wij de contributie rond de 25ste april van uw rekening incasseren. Wij incasseren altijd de contributie van de lopende maand.

Bijgewerkt op 6 april 17.00 u:

In verband met de Corona-richtlijnen van het RIVM zijn alle sportscholen verplicht gesloten tot en met 28 april, mogelijk langer. Dat is natuurlijk vervelend voor de sporters maar ook heel vervelend voor de ondernemers en werknemers van de sportscholen. ODS leeft met hun mee in deze moeilijke tijd en we vragen ook van jou compassie en begrip voor hun situatie. 

Nu je de sportschool niet meer in mag vragen we je: ga in overleg met je sportschool hoe je de komende tijd toch kunt werken aan je vitaliteit. Er zijn sportscholen die creatieve oplossingen hebben bedacht met apps, online trainingen en thuis-train-tips. 

Hieronder vind je enkele veelgestelde vragen met daarop onze antwoorden. Zoals je inmiddels weet kan de situatie van dag tot dag veranderen. Dat kan niemand voorspellen, Daar heeft niemand grip op. Daarom vragen we je om begrip en laten we samen hopen dat het snel weer de goede kant op gaat.

 

Sportscholen zijn verplicht gesloten tot en met 28 april. Wat te doen?
In verband met de Corona-richtlijnen van het RIVM zijn alle sportscholen verplicht gesloten tot en met 28 april. Als je via ODS een abonnement hebt bij een sportschool zijn er drie situaties mogelijk:

  1. Je wilt nu een abonnement afsluiten
    Alle abonnementen die we vanaf 16 maart afsluiten gaan op zijn vroegst in op 1 mei. Als de sportscholen na 28 april weer open gaan, kun je toch gaan sporten. Je betaalt dan rechtstreeks aan de sportschool.
  2. Je hebt een abonnement dat per 1 april ingaat
    ODS zorgt ervoor dat deze ingangsdatum verplaatst wordt naar 1 mei. Als de sportscholen na 28 april weer open gaan, kun je toch gaan sporten. Je betaalt dan rechtstreeks aan de sportschool.
  3. Je hebt een lopend abonnement
    Dan kun je daar van 16 maart tot en met 28 april helaas geen gebruik van maken. We adviseren je om contact op te nemen met je sportschool om te horen wat de mogelijkheden zijn. Sommige sportscholen bieden alternatieve programma’s aan. ODS doet uiteraard haar best voor de leden en gaat in overleg met de sportscholen. Het abonnementsgeld voor de maand maart is dus op de normale manier geïncasseerd worden via automatische incasso (op 26 maart) of via het salaris (eind maart). Voor de maand april, en misschien ook mei, zal er geen contributie worden geïncasseerd als de sportschool ook haar leden hierin compenseert. Helaas hanteert niet elke sportschool hetzelfde beleid en is ODS hiervan afhankelijk. Mocht er met terugwerkende kracht alsnog beleid geformuleerd worden, dan zal ODS dat volgen.

We benadrukken dat dit de situatie van vandaag is. Het kan zijn dat we door nieuwe richtlijnen van de RIVM bovenstaande aan moeten passen in de toekomst. 

 

Kan ODS of de sportschool mijn lidmaatschap tijdelijk bevriezen? 
ODS kan je lidmaatschap alleen bevriezen als de sportschool dat ook doet. Sommige sportscholen bevriezen de lidmaatschappen van hun leden. Andere sportscholen doen dat niet of nóg niet.

ODS is in overleg met sportscholen over vormen van compensatie voor onze leden. We zullen je hierover zo snel mogelijk informeren na de verplichte sluitingsperiode van de sportscholen.

 

ODS heeft de automatische incasso gedaan. Maar mijn sportschool was gesloten. Hoe lossen we dat op? 
We hebben op 26 maart inderdaad een automatische incasso-ronde uitgevoerd. Die incasso was voor de maand maart. ODS incasseert namelijk altijd achteraf.

De situatie in de maand maart was de volgende:

Tot 16 maart waren de sportscholen gewoon open. Van 17 maart tot 31 maart zijn de sportscholen gesloten. ODS houdt de compensatieregeling aan die jouw sportschool ook hanteert. Met andere woorden: bevriest jouw sportschool het abonnement, dan doet ODS dat ook. Er zal dan nog een naverrekening volgen.
Incasseert jouw sportschool het volledige maandbedrag, dan zijn wij helaas genoodzaakt om dat ook bij jou te incasseren. Natuurlijk zijn wij in overleg met de sportscholen om je hierin tegemoet te komen. Vooralsnog is de maand maart in zijn geheel geïncasseerd.

De eerste maand van “bevriezing” geldt dus voor de maand april. Als jouw sportschool het abonnement bevriest, wordt er rond 26 april dus niets geïncasseerd door ODS. Indien nodig wordt dit verlengd voor de maand mei.

 

Via mijn salaris is het abonnement voor de sportschool ingehouden. Maar mijn sportschool was gesloten. Hoe lossen we dat op? 
Als je sportabonnement via je salaris wordt verrekend is in de maand maart het volledige bedrag ingehouden. ODS zal jouw salarisadministratie inlichten over de compensatieregeling die sportscholen aanbieden. Het kan zijn dat jouw sportschool je abonnement tijdelijk bevriest. ODS houdt de compensatieregeling aan die jouw sportschool hanteert. Met andere woorden: bevriest jouw sportschool het abonnement, dan doet ODS dat ook en zal daar rekening mee worden gehouden bij de inhouding op je salaris.

Incasseert jouw sportschool het volledige maandbedrag, dan zijn wij helaas genoodzaakt om dat ook bij jou te incasseren. Natuurlijk zijn wij in overleg met de sportscholen om je hierin tegemoet te komen.

De eerste maand van “bevriezing” geldt dus voor de maand april. Als jouw sportschool het abonnement bevriest, wordt er dus niets ingehouden op het salaris. Indien nodig wordt dit ook verlengd voor de maand mei. ODS zal dit tijdig communiceren met de desbetreffende salarisadministratie.

 

Voor salarisadministratie: Waar kan ik zien welke sportschool incasseert en welke niet? Ik krijg 3 Excel-files en 1 pdf, maar ik kan niet zien of onze salarisadministratie iets moet doen of niet. 

Inzake de gewijzigde situatie door de coronacrisis waarbij er sportscholen zijn die geen contributie incasseren en sportscholen die dat wel doen willen wij graag een toelichting geven op de files die wij toegestuurd hebben voor het innen van de contributie via de salarisadministratie.

Wij hebben al voor u geselecteerd welke sportschool er incasseert en welke niet. Voor uw salarisadministratie is de bijgesloten lijst “detailoverzicht contributies” van belang. U ziet op deze lijst in de 5e kolom onder ”contributie” de bedragen staan die er ingehouden dienen te worden bij het desbetreffende lid. Bij deze bedragen is er dus al rekening gehouden met het feit dat er sportscholen zijn die geen lidmaatschapsgeld innen voor de betreffende maand. Enkel bij het financiële lid wordt er contributie ingehouden omdat dit lid werkzaam is bij uw bedrijf. Het kan echter zijn dat er ook familieleden aangesloten zijn. De contributie van deze familieleden zit in het bedrag van het financieel lid.

Mochten er leden vrijgesteld zijn van het betalen van contributie voor een bepaalde sportactiviteit dan staat er dus een gewijzigd bedrag in kolom 5 of het bedrag staat op 0.

Op de lijst “detailoverzicht leden” ziet u alle leden staan waar deze contributies betrekking op hebben. Op deze lijst ziet u ook de familieleden staan die onder het financiële lid vallen. Het kan dus zijn dat er bv 3 leden zijn, waarvan 2 betalende financiële leden.

Op de lijst “overzicht mutaties” ziet u staan bij welk lid er mutaties hebben plaatsgevonden. Ziet u staan “gestopt met sporten” dan betreft dit het tijdelijk stopzetten van het betalen van de contributie in verband met het coronavirus.

We beseffen dat deze omschrijving misschien anders geformuleerd had kunnen worden.

Verder zit er nog een “overzicht leden” bij waarop u verdere informatie vindt zoals het aantal actieve leden en het aantal gepauzeerde leden. Ook het aantal leden dat onder de werkgeversbijdrage valt is hierop te zien.

U kunt dus niet zien welke sportschool er incasseert en welke niet. Dit mogen wij niet doorgeven in het kader van de AVG.