Veelgestelde vragen

Wat zijn de tarieven bij ODS?
U betaalt de contributie die vermeld staat bij de gekozen sport. ODS brengt geen aparte contributie in rekening.

Wat zijn de openingstijden van ODS?
ODS is van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 12:30 en van 13:00 tot 17:00. 

Kan ik alleen via mijn werkgever meedoen?
Ja, alleen als uw werkgever is aangesloten bij ODS, kunt u via ODS met korting sporten of als uw partner werkzaam is bij een van onze aangesloten bedrijven.

Ik heb al een fitnessabonnement; kan ik dit ook via ODS laten lopen?
Als het betreffende sportinstituut bij ODS is aangesloten, kunt u hen verzoeken  om uw huidige abonnement om te zetten naar een ODS abonnement. 

Wat moet ik doen als het zwembad aangeeft dat de foto op de ODS pas verouderd is?
Stuur een email met een recente foto naar info@ods-sport.nl. U ontvangt binnen enkele werkdagen een nieuwe ODS pas.
Tevens dient u de oude ODS pas retour te sturen naar:

Postbus 1199
6160 BD Geleen

Hoe kan ik lid worden van ODS?
U kunt zich digitaal inschrijven via onze website www.ods-sport.nl. U gaat naar leden en dan naar digitaal aanmelden. 

Hoe kan ik een gezinslid toevoegen?
U kunt een email sturen naar info@ods-sport.nl. Vermeld in de email de onderstaande gegevens:
– Naam
– Geboortedatum
– Keuze sport
– Recente foto
Na ontvangst van de bovenstaande gegevens, maken wij een ODS pas aan. Binnen enkele dagen ontvangt u de ODS pas per post.

Ik ben mijn ODS ledenpas verloren, wat nu?
U kunt telefonisch: 046-4106236 of per email: info@ods-sport.nl contact met ons opnemen. Na registratie van het nummer van uw verloren pas, maken wij zo spoedig mogelijk een nieuwe pas voor u aan.

Ik wil een adreswijziging doorgeven, hoe kan ik dit regelen?
U kunt een email sturen naar info@ods-sport.nl met daarin het oude en het nieuwe adres. Of stuur de wijziging per post naar Postbus 1199, 6160 BD  Geleen 

Ik ga uit dienst; wat gebeurt er met mijn abonnement?
Zodra u weet dat u uit dienst gaat, moet u dit melden bij ODS.

Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen, hoe kan ik dit regelen?
U kunt telefonisch: 046-4106236 of per email: info@ods-sport.nl contact met ons opnemen.

U ontvangt dan een nieuwe incassomachtiging per email. Gelieve de machtiging ingevuld en ondertekend per email of per post te retourneren.

Waar dient een foto aan te voldoen?
U hoeft geen pasfoto aan te leveren. U kunt er ook voor kiezen een foto met u mobiele telefoon te maken. U kunt de foto digitaal naar ons versturen: info@ods-sport.nl.

Kan ik een abonnement afsluiten voor een periode korter dan één jaar?
Nee, een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van minimaal één  jaar. Na dat jaar kan het lidmaatschap maandelijks opgezegd worden, waarbij een opzegtermijn van één maand wordt gehanteerd.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen/beëindigen?
Stuur een brief met naam, adres, woonplaats en het lidmaatschapsnummer van de betreffende persoon voor wie de opzegging/beëindiging geldt, samen met de reden van opzegging en uw ODS pas retour naar:

Postbus 1199
6160 BD Geleen

Na ontvangst van het lidmaatschapspasje kan de beëindiging van uw lidmaatschap worden verwerkt.  U dient hierbij rekening te houden met een opzegtermijn van één maand. Tevens dient u uw opzegging kenbaar te maken bij het betreffende sportinstituut.

Kan ik mijn lidmaatschap ook tussentijds opzeggen/beëindigen?
Indien een van onderstaande situaties zich voordoen, mag het lidmaatschap tussentijds beëindigd worden:

– Overlijden
– Echtscheiding (dan geldt dit alleen voor de partner van het financieel lid)
– Verhuizing buiten de regio
– Uitdiensttreding bij de werkgever
– Bij tussentijdse prijsverhogingen door sportaanbieders.

Uitzondering hierbij is het fitness abonnement van Fit4free en het ski abonnement van Snowworld, hierbij wordt per geval bekeken naar de situatie.

Hanteert ODS een opzegtermijn?
Ja, er geldt een  opzegtermijn van één maand, ingaande op de laatste dag van de maand van opzegging.

Moet ik inschrijfgeld, borg  of administratiekosten betalen?
Bij het aangaan van een ODS lidmaatschap kan door de sportschool mogelijk inschrijfgeld, of borg t.b.v. een pas of clubkey in rekening worden gebracht. Dit wordt, met uitzondering van Fit4Free, rechtstreeks door de sportschool geïnd.

Kan ik mijn abonnement opschorten of deactiveren?
Bij langdurige ziekte of zwangerschap bestaat de mogelijkheid om, na overleg met de sportschool en Stichting ODS, het lidmaatschap te deactiveren.

Kan ik mijn lidmaatschap wijzigen?
Stuur een brief met  naam, adres, woonplaats en lidmaatschapsnummer van de betreffende persoon voor wie de wijziging geldt, samen met de gewenste wijziging en de  ODS pas retour naar:

Postbus 1199
6160 BD Geleen

Wij verwerken uw wijziging en u ontvangt een nieuwe ODS pas.

Wilt u het bestaande abonnement omzetten naar een nieuw abonnement, dan kan dat nadat het jaarcontract is verlopen.

U kunt te allen tijde een nieuw abonnement toevoegen aan uw bestaande abonnement. Het nieuwe abonnement gaat in per eerstvolgende maand.

Als ik voor de pensioengerechtigde leeftijd stop met werken en daarna met pensioen ga, kan ik dan in die tussenperiode toch ODS lid blijven onder de gunstige voorwaarden?

Als medewerkers uit dienst gaan, ongeacht de rede, vervalt het ODS lidmaatschap. Besluit de werkgever, ondanks het voortijdig verlaten van de organisatie, dat de medewerker recht heeft op een verlenging van het ODS dienstenaanbod (sporten en evenementen), dan dient de werkgever dit schriftelijk kenbaar te maken bij ODS. De werkgeversbijdrage blijft dan aangerekend aan de werkgever. Dit kan maandelijks of in een keer voor de volledige periode.

Hoe wordt de contributie geïnd?
Uw werkgever heeft een keuze gemaakt uit een van de onderstaande opties:
– Uw contributie wordt door uw werkgever ingehouden op uw salaris.
– Uw contributie wordt middels door u ondertekende machtiging per automatische incasso rechtstreeks van uw bankrekening ingehouden.

Kan ik zelf kiezen hoe de contributie wordt geïnd?
Nee, dit wordt door uw werkgever bepaald.

Ik wil mijn rekeningnummer wijzigen, hoe kan ik dit regelen?
U kunt telefonisch: 046-4106236 of per email: info@ods-sport.nl contact met ons opnemen.

U ontvangt dan een nieuwe incassomachtiging per email. Gelieve de machtiging ingevuld en ondertekend per email of per post te retourneren.

Wanneer wordt de contributie geïncasseerd?
De contributie wordt maandelijks achteraf geïncasseerd vanaf de startdatum van uw lidmaatschap. Voorbeeld: bent u lid geworden in de maand april. Dan zullen wij de contributie rond de 25ste april van uw rekening incasseren. Wij incasseren altijd de contributie van de lopende maand.