Lidmaatschap

Als lid van ODS sport u in de buurt met een keuze uit veel verschillende sporten en sportinstituten. Ook kunt u deelnemen aan onze jaarlijkse sport-evenementen.

U kunt lid van ODS worden als de organisatie waar u werkzaam bent (of gepensioneerd), of waar uw partner werkzaam is (of gepensioneerd), aangesloten is als partner.

Bent u zelf al lid en wilt u uw partner of thuiswonend kind toevoegen aan uw lidmaatschap? Stuur dan een mail naar info@ods-sport.nl en vermeld daarin de volgende gegevens:

 • Voor -en achternaam
 • Geboortedatum
 • Pasfoto
 • Gewenste sport bij gewenste sportaanbieder.

Abonnementsgeld

Voor meer informatie over de tarieven en abonnementen, bekijk het overzicht van sporten & sportaanbieders.

Voorwaarden

Het lidmaatschap voor een sport en/of activiteit wordt aangegaan voor ten minste 12 maanden en daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand. Betaling geschiedt maandelijks en is alléén mogelijk door middel van inhouding van uw salaris of inning via een afgegeven automatische machtiging. Bij tussentijdse prijsverhogingen door sportaanbieders kan het abonnement opgezegd worden. Meer over algemene voorwaarden, abonnementen en betalingen vind je bij de veelgestelde vragen.

 

ODS is er voor:

Medewerkers aangesloten bedrijven
Gepensioneerden

Personen die aansluitend aan hun dienstverband met een van de bij ODS aangesloten bedrijven een pensioen of daarmee gelijk te stellen uitkering genieten.

Partners
 • Gezinsleden:
  • De wettige echtgenote of echtgenoot van de medewerk(st)er en van de gepensioneerde oud-medewerk(st)er.
  • De partner van de medewerk(st)er en van de gepensioneerde oud-medewerk(st)er waarvan de relatie wordt vastgesteld door overlegging van een kopie van:
   • Notariële samenlevingsovereenkomst.
   • Gemeentelijk samenlevingscontract.
   • Gemeentelijke verklaring van samenleving.
Kinderen
  • Ten laste komende kinderen met een handicap.
  • Ten laste komende kinderen, onderwijs volgend of studerend zijn tot met de leeftijd van 21 jaar.
  • Indien de studie op 22 jarige leeftijd nog niet is afgerond, bestaat de mogelijkheid dat men zich voor de resterende studietijd kan inschrijven voor het studenten lidmaatschap. Graag ontvangen wij dan een bewijs van inschrijving van de betreffende school.

Aanmelden

U kunt zich eenvoudig digitaal aanmelden. Wilt u meerdere personen aanmelden? U kunt deze allemaal toevoegen. U kunt ook de aanmeldformulieren thuis ontvangen. Deze kunt u aanvragen door op onderstaande button te klikken. Tijdens het digitaal inschrijven moet u ook pasfoto’s toevoegen.

Voorwaarden pasfoto(s)
 • Graag willen wij u vragen een duidelijke foto van u zelf en uw gezinsleden toe te voegen
 • Wanneer u foto’s inscanned dan graag de witte randen weghalen
 • Wanneer het niet mogelijk is voor u om de foto’s toe te voegen dan kunt u ons deze ook per email laten toekomen
 • Wanneer u klaar bent met aanmelden dan ontvangt u een email. Graag vragen wij u deze goed door te lezen aangezien er nog actiepunten in kunnen staan die u moet voltooien om uw aanmelden af te ronden.

Wijzigen / afmelden

Afmelden geschied schriftelijk. Houd bij een afmelding rekening met één maand opzegtermijn.

Let op: De pas dient hierbij opgestuurd te worden. Zonder pas worden geen wijzigingen of opzeggingen doorgevoerd.

Stuur uw verzoek aan:

Stichting ODS
Postbus 1199
6160 BD Geleen

We hebben een digitaal formulier dat u kunt invullen voor gewenste wijzigingen t.a.v. uw lidmaatschap of dat van gezinsleden die via u lid zijn.