ODS Classic 2019

31 augustus 2019, 08:00 - 18:00, Amstel Gold Race Xperience, Valkenburg

Terug naar overzicht

Inschrijven

Inschrijven ook mogelijk voor gastenteams. Aanmelden als gastenteam kan via deze pagina

Bij inschrijven verklaart de deelnemer:

  • Kennis te hebben genomen van het gedragsreglement (de 11 gouden gedragsregels) en zich daaraan te houden;
  • Er mee in te stemmen dat zijn personalia in voorkomende gevallen aan Justitie en overige toertochten worden overhandigd;
  • Deel te nemen aan de toertocht op eigen risico;
  • Voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond is;
  • Over deugdelijk materiaal te beschikken.